Main Lemma Repository

Uppdaterad 4 månader sedan

Lemma is an Electromagnetics API

Uppdaterad 4 månader sedan

Surface NMR processing and inversion GUI

Uppdaterad 11 månader sedan

Surface NMR forward modelling

Uppdaterad 1 år sedan

Galerkin FEM for elliptic PDEs

Uppdaterad 1 år sedan

Borehole NMR processing

Uppdaterad 1 år sedan

3D EM based on Schur decomposition

Uppdaterad 1 år sedan

Discrete Element Methods (Alpha)

Uppdaterad 1 år sedan