Main Lemma Repository

Atjaunināts 4 mēnešus atpakaļ

Lemma is an Electromagnetics API

Atjaunināts 4 mēnešus atpakaļ

Surface NMR processing and inversion GUI

Atjaunināts 11 mēnešus atpakaļ

Surface NMR forward modelling

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Galerkin FEM for elliptic PDEs

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Borehole NMR processing

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

3D EM based on Schur decomposition

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Discrete Element Methods (Alpha)

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ