Lemma is an Electromagnetics API

Последна модификация преди 1 месец

Main Lemma Repository

Последна модификация преди 1 месец

Galerkin FEM for elliptic PDEs

Последна модификация преди 1 месец

Borehole NMR processing

Последна модификация преди 1 месец

Surface NMR processing and inversion GUI

Последна модификация преди 1 месец

Surface NMR forward modelling

Последна модификация преди 1 месец

3D EM based on Schur decomposition

Последна модификация преди 1 месец

Discrete Element Methods (Alpha)

Последна модификация преди 1 месец